ОПТИКО-СПЕКТРАЛЬНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ
КОНЦЕНТРАЦІЇ НІТРАТІВ У ВОДІ

V. Taranov, A. Kurliantseva

АнотаціяРозроблено спосіб та пристрій для спектрального експрес-визначення концентрації
нітратів у воді. Запропонований спосіб полягає в опроміненні аналізованої проби та
вимірюванні її оптичної густини в ультрафіолеті за трьох довжин хвиль. У цьому разі
опромінення здійснюють трьома променями у діапазоні довжин хвиль 260–350 нм за
спектрального співвідношення між трьома променями 1 : 1,17 : 1,30. Модуль з джерелом
ультрафіолетового випромінювання описаного приладу виконаний у вигляді трьох паралельно
розміщених УФ-світлодіодів з розділеною у часі оптичною системою. Відносна похибка
вимірювань не перевищує 10 %.

Ключові слова: ультрафіолетова спектроскопія, УФ-світлодіоди, нітрат-іони.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.