СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ
5-(АРИЛГІДРАЗОНО)ТІАЗОЛІДИН-2-ОНІВ ЗА ВЛАСНИМ
СВІТЛОПОГЛИНАННЯМ

L. Khvalbota, O. Tymoshuk, V. Matiychuk

Анотація


З’ясовано оптимальні умови спектрофотометричного визначення деяких 
азотіазолідонів (4-[(Е)-(4-іміно-2-оксо-1,3-тіазолідин-5-ил)діазеніл]бензойна кислота (ІОТБК); 
5-[(Е)-(4-гідроксилфеніл)діазеніл]-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он (ГДІТ); 
N-({4-[(Е)-(4-іміно-2-оксо-1,3-тіазолідин-5-ил)діазеніл]феніл}сульфоніл)ацетамід (ІТСА) за власним 
світлопоглинанням. Доведено можливість визначення цих сполук (С н ~ 10 -7 M) та розраховано 
їхні ефективні молярні коефіцієнти світлопоглинання (ІОТБК: ε 276 = 1,0×10 4 л·моль -1 ·см -1 та 
ε 400 = 1,8×10 4 л·моль -1 ·см -1 (рН = 1); ГДІТ: ε 424 = 7,9×10 3 л·моль -1 ·см -1 (рН = 1); ІТСА: 
ε 392 = 1,8×10 4 л·моль -1 ·см -1 ). 

Ключові слова: спектрофотометрія, азотіазолідони, біологічно активні речовини.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.