ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУЛЬФАДИМЕТОКСИНУ
ЗА ДОПОМОГОЮ МОНОАЗОБАРВНИКА ТРОПЕОЛІНУ О

О. Korkuna, P. Rydchuk, T. Vrublevska, M. Smolinska

Анотація


Розроблено методику вольтамперометричного визначення сульфадиметоксину з 
використанням азореагента тропеоліну О, яка полягає у попередньому діазотуванні первинної 
ароматичної аміногрупи сульфадиметоксину 10-кратним стосовно останнього надлишком натрій 
нітриту у середовищі 0,5 М хлоридної кислоти з наступним азосполученням отриманої солі 
діазонію з нітрозованим тропеоліном О в 1,5-кратному надлишку щодо кількості 
сульфадиметоксину в лужному середовищі з рН 10,5 за наявності 0,01 М натрій тетраборату. 
Вольтамперометричне відновлення синтезованого нітрозодисазобарвника проводять у межах 
потенціалів від -0,2 до -1,5 В на ртутному краплинному електроді зі швидкістю накладання напруги 
поляризації 1,0 В/с щодо насиченого каломелевого електрода як електрода порівняння та 
платинового допоміжного електрода, вимірюючи величину струму катодного піка новоутвореної 
азогрупи при Е кп = -1,01 В. Прямолінійна залежність аналітичного сигналу від концентрації 
сульфадиметоксину в розчині простежується в концентраційних межах 2,6·10 -5 – 6,4·10 -5 М. 
Методика дає змогу визначати мікрограмові кількості сульфадиметоксину (С н = 2,1·10 -5 М), проста 
у виконанні та доступна з погляду апаратурного забезпечення. У ході апробації розробленої 
методики на реальному об’єкті – таблетках “Сульфадиметоксин” (ВАТ “Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод”) підтверджено правильність одержаних результатів, які цілком 
узгоджуються з результатами референтних методик. Досліджено механізм електрохімічного 
відновлення нітрозованого тропеоліну О та нітрозованого дисазобарвника. 

Ключові слова: діазотування, азосполучення, сульфадиметоксин, тропеолін О, 
вольтамперометрія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.