СИНТЕЗ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА КУПРОКОМПЛЕКСІВ
З N-ЕТИЛ/АЛІЛІЗОХІНОЛІНІЄМ

Oleksiy Pavlyuk, M. Mys’kiv

Анотація


Під час взаємодії суміші N-етил та N-алілізохіноліній бромідів з купрум(ІІ) бромідом у 
етанольному розчині за умов зміннострумного електрохімічного синтезу отримано та 
рентгеноструктурно досліджено комплекси складу [C 9 H 7 N(C 3 H 5 )][C 9 H 7 N(C 2 H 5 )]Cu ІІ Br 4(І) і 
[C 9 H 7 N(C 2 H 5 )]Cu І Br 2 (ІІ): для І – просторова група P2 1 /n, a = 15,5355(8), b = 8,5678(4), 
c = 20,2691(10) Å, β = 112,325(5)°, V = 2495,7(2) Å 3 , Z = 4, D c = 1,89 г/см 3 , m(MoKa) = 7,7 мм −1 , 

q max = 57°, F(000) = 1380, 16 691 виміряних рефлексів, 4 476 незалежних, R(F 2 ) = 0,045, 
R w (F 2 ) = 0,118, S = 1,00; для ІІ – просторова група P2 1 /a, a = 12,450(3), b = 14,057(4), 
c = 6,899(2) Å, β = 102,00(2)°, V = 1180,9(11) Å 3 , Z = 4, D c = 2,15 г/см 3 , m(MoKa) = 9,05 мм −1 , 

q max = 52°, F(000) = 712, 1 871 виміряний рефлекс, 1 871 незалежний, R(F 2 ) = 0,0569, 
R w (F 2 ) = 0,0583, S = 1,17. 
Кристалічна структура досліджених сполук побудована з катіонів N-похідних 
ізохіноліну та тетраедрів CuBr
-24  для (І) або нескінченних неорганічних аніонів {}-n n 2 uBr C (у 
сполуці II), з’єднаних водневими зв’язками C−H…Br. 

Ключові слова: комплекси Купруму, N−алілізохіноліній, N−етилізохіноліній, 
кристалічна структура.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.