СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ СКЛАДУ La 1-x Eu x VO 4 ТА La 1-x Ca x VO 4 (0 £ x £ 0,5)

A. Slepets, T. Voitenko, S.A. Nedilko, S. G. Nedilko, O. Chukova, V. Scherbatsky

Анотація


 

Методом твердофазного синтезу отримано серію зразків ортованадатів 
рідкісноземельних елементів. Дані термогравіметричних досліджень засвідчили, що в інтервалі 
температур 300–718 ºС шихта втрачає масу внаслідок втрати води, відновлення деяких сполук, 
що реагують, та розкладу кальцій карбонату. За температури вище 869 °С утворюється 
відповідний ортованадат рідкісноземельних елементів. Аналіз ІЧ-спектрів зразків дав змогу 
виявити незначний зсув смуги поглинання досліджуваних зразків у короткохвильову ділянку, 
що пояснюють поступовим утворенням аніона VO 43- . Визначено, що параметри та вид симетрії 
кристалічної ґратки системи залежать від ступеня заміщення х. Зі збільшенням ступеня 
заміщення простежується зміна об’єму кристалічної ґратки порівняно з чистим ортованадатом 
лантану, що можна пояснити різницею в іонних радіусах відповідних замісників та лантану. 
З’ясовано, що отримані зразки є однофазними. Симетрія чистого ортованадату лантану 
відповідає структурному типу монациту P2 1 /n. Для сполук La 1-x Eu x VO 4 знято спектри 
люмінесценції в інтервалі 0 £ x £ 0,3. 

Ключові слова: твердофазний синтез, La 1-x Eu x VO 4 та La 1-x Ca x VO 4 (0 £ x £ 0,5), 
люмінесценція, рідкісноземельні елементи.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.