ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК В АЛЮМОГЕРМАНІДАХ ЕРБІЮ ТА НІКЕЛЮ

P. Demchenko

Анотація


На підставі розрахунків електронної структури згідно з теорією функціонала густини та подальших топологічних аналізів електронної густини відповідно до квантової теорії атомів у молекулах  та  індикатора  локалізованості  електрона  схарактеризовано  хімічний  зв’язок  у сполуках Er 3 NiAl 3 Ge 2 , Er 2 NiAl 4 Geта ErNiAl 4 Ge 2 . Структури сформовані системою полярних ковалентних  зв’язків  Ge–Al,  Ge–Er  та  металічних  зв’язків  (Al–Al)–Ni.  У  рамках  QTAIM відбувається перенесення заряду від атомів Er та Al до більш електронегативних атомів Ni та Ge,  тоді  як  у  рамках  ELIBON  атоми  Er  перебувають  у  стані  Er 2+ ,  атоми  Ni  також  суттєвоіонізовані, атоми Ge виявляють тенденцію до заповнення зовнішньої електронної оболонки зутворенням “аніона” Ge 4– , атоми Al можна вважати нейтральними.

Ключові  слова:  інтерметалічні  сполуки,  електронна  структура,  теорія  функціоналагустини, теорія QTAIM, індикатор локалізованості електрона, хімічний зв’язок.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.