УТОЧНЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ СПОЛУК RTi 2 Ga 4

A. Zelinskiy, R. Gladyshevskii

Анотація


За допомогою рентгеноструктурного аналізу підтверджено існування сполук складу 
RTi 2 Ga 4 (R = Y, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) зі структурою типу YbMo 2 Al 4 (просторова група I4/mmm) 
при 500 °С. На підставі порошкових рентгенівських дифракційних даних уточнено параметри 
кристалічної структури цих сполук. Атоми R-елемента займають правильну систему точок 2а, 
атоми Ti – 4d, а атоми Ga – 8h. Для сполуки з Ho спостерігали часткове заміщення атомів 
Титану атомами Галію в положенні 4d (83 % Ti + 17 % Ga), що привело до складу 
HoTi 1,66 Ga 4,34

Ключові слова: рідкісноземельні метали, титан, галій, рентгенівська дифракція 
порошку, кристалічна структура.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.