ПЕРЕРІЗИ GdSi 1,5 – RGe 1,5 (R=Tm, Dy)

Liliya Luchyt, Z. Shpyrka, N. German, R. Serkiz

Анотація


Методами рентгенівського фазового та рентгеноструктурного аналізів досліджено 
взаємодію компонентів на перерізах GdSi 1,5 –DyGe 1,5 та GdSi 1,5 –TmGe 1,5 за температури 600 °C. 
Визначено існування неперервних твердих розчинів заміщення на перерізах GdSi 1,5
DyGe 1,5 , які утворюють концентраційні площини GdGe 1,5 –DyGe 1,5 –DySi 1,5 –GdSi 1,5 зі струк-
турою типу AlB 2 . У системі Tm–Si–Ge між бінарним силіцидом і германідом тулію 
спостерігаємо обмежену розчинність. 
Низку полікристалічних зразків Gd 0,20 Dy 0,20 Si 0,20 Ge 0,40 , Gd 0,20 Dy 0,20 Si 0,50 Ge 0,10
Tm 0,40 Si 0,20 Ge 0,40 , Tm 0,40 Si 0,40 Ge 0,20 , Gd 0 , 10 Tm 0,30 Si 0,60 та Gd 0,20 Tm 0,20 Si 0,60 досліджено методом 
рентгенівської енергодисперсійної спектроскопії для визначення кількісного складу фаз. 
Ключові слова: кристалічна структура, твердий розчин, структурний тип, силіцид, 
германід, рідкісноземельний метал, рентгенівський фазовий, рентгеноструктурний аналізи, 
рентгенівська енергодисперсійна спектроскопія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.