СИСТЕМА Tb–Cr–C ПРИ 800 °С: ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ТА КРИСТАЛІЧНІ
СТРУКТУРИ ТЕРНАРНИХ СПОЛУК

Volodymyr Levytskyy, M. Hembara, V. Babizhetskyy, B. Kotur

Анотація


Методами рентгенофазового і рентгеноструктурного аналізів та енергодисперсійної
рентгенівської спектроскопії вивчено фазові рівноваги в системі Tb–Cr–C при 800 °С і
побудовано ізотермічний переріз діаграми стану в повному концентраційному інтервалі.
Підтверджено існування дев’яти бінарних (Cr 23 C 6 , Cr 7 C 3 , Cr 3 C 2 , TbC 1-x (x ~ 0,67 (Tb 3 C)), Tb 2 C,
Tb 4 C 5 , Tb 3 C 4 , Tb 2 C 3 , α-TbC 2 ) сполук та тернарного карбіду Tb 2 Cr 2 C 3 . Уперше синтезовано
тернарну сполуку Tb 12 Cr 5 C 15 . Методом порошку вперше вивчено кристалічні структури обох
тернарних карбідів: Tb 2 Cr 2 C 3 (структурний тип Ho 2 Cr 2 C 3 ) і Tb 12 Cr 5 C 15 (структурний тип
La 12 Re 5 C 15 ). У структурі сполуки Tb 2 Cr 2 C 3 наявні лише ізольовані атоми Карбону, у
Tb 12 Cr 5 C 15 – С і С 2 -групи. Міжатомні віддалі C–C (1,4(1) Å) близькі до довжини C=C-зв’язку в
олефінах (1,34 Å). За кімнатної температури і тиску 101,3 кПа зразок сполуки Tb 2 Cr 2 C 3 не
поглинає водню. Аналіз міжатомних віддалей у структурах тернарних карбідів Tb 2 Cr 2 C 3 і
Tb 12 Cr 5 C 15 засвідчив змішаний тип хімічних зв’язків з переважанням металевого.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.