ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ NI(ІІ) З ВИКОРИСТАННЯМ 1-[(5-(3-НІТРОБЕНЗИЛ)-1,3-ТІАЗОЛ-2-ІЛ)ДІАЗЕНІЛ]НАФТАЛЕН-2-ОЛУ

O. Fedyshyn, L. Oleksiv, S. Tymoshuk, O. Tymoshuk

Анотація


Для вольтамперометричного визначення Ni(II) запропоновано новий реагент –1-[(5-(3-нітробензил)-1,3-тіазол-2-іл)діазеніл]нафтален-2-ол, який є похідним 1-[(5-бензил-1,3-тіазол-2-іл)діазеніл]нафтален-2-олу. Знайдено, що хелат Ni(II)-NBnTAN утворюється в діапазоні кислотності середовища 5,0–11,0. Стійкий комплекс утворюється за рН=7,0. З’ясовано оптимальні умови взаємодії 1-[(5-(3-нітробензил)-1,3-тіазол-2-іл)діазеніл]нафтален-2-олу з іонами Ni(II): співвідношення компонентів комплексної сполуки С (Ni(II)) : C (NBnTAN) = 1:2; кислотність середовища (рН=7,0); максимум полярографічного струму спостерігається при потенціалі Екп=–0,751 В. Запропоновано чутливу (Сmin=1,3·10-7 М) та просту у виконанні методику вольтамперометричного визначення нікелю за піком комплексної сполуки на фоні 2 М NaCl при рН 7,0 з використанням 1-[(5-(3-нітробензил)-1,3-тіазол-2-іл)діазеніл]нафтален-2-олу з концентрацією – 4,0·10-4 М, швидкість накладання напруги поляризації – 1,0 В/c. Визначенню нікелю (ІІ) не заважають значні надлишки багатьох супутніх металів, за винятком: Co(II), Cu(II), Zn(II) і Mn(II). Заважаючий вплив цих іонів металів можна пояснити тим, що вони також утворюють комплекси із 1-[(5-(3-нітробензил)-1,3-тіазол-2-іл)діазеніл]нафтален-2-олом. Проте, оскільки у природних родовищах нікель і кобальт завжди є присутніми одночасно, ця методика не є придатною для визначення нікелю (II) у таких об’єктах, але може бути успішно використана для визначення останнього у Ni-Cd акумуляторах, а також у сплавах на основі Fe(III), Al(III), Pb(II), Cd(II). Проведено апробацію розробленої методики під час аналізу сплаву на основі алюмінію (А 1891). Для перевірки правильності розробленої методики вольтамперометричного визначення нікелю(ІІ) з використанням NBnTAN як референтну методику використовували атомно-абсорбційне його визначення.

 

Ключові слова: 1-[(5-(3-нітробензил)-1,3-тіазол-2-іл)діазеніл]нафтален-2-ол, тіазолілазо-барвники, вольтамперометрія, нікель (ІІ).


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Weldeabzgi A., Reddy D. N., Mekonnen K. N. Spectrophotometric determination of nickel(II) in soil and standard alloy samples using 5-methyl-2-acetylfuran-4-methyl-3-thiosemicarbazone (5-MAFMT) // Commun. Soil Sci. Plant Anal. 2017. Vol. 48, No. 4. P. 439–448. DOI: https://doi.org/10.1080/00103624.2016.1269797

Padilla V., Serrano N., Díaz-Cruz J. M. Determination of trace levels of nickel(II) by adsorptive stripping voltammetry using a disposable and low-cost carbon screen-printed electrode // Chemosensors. 2021. Vol. 9, No. 5. Article 94. DOI: https://doi.org/10.3390/chemosensors9050094

Das K. K., Reddy R. C., Bagoji I. B., Das S., Bagali S., Mullur L., Khodnapur J. P., Biradar M. S. Primary concept of nickel toxicity – an overview // J. Basic Clin. Physiol. Pharmacol. 2019. Vol. 30, No. 2. P. 141–152. DOI: https://doi.org/10.1515/jbcpp-2017-0171

Lemos V. A., Santos E. S., Santos M. S., Yamaki R. T. Thiazolylazo dyes and their application in analytical methods // Microchim. Acta. 2007. Vol. 158. P. 189–204. DOI: https://doi.org/10.1007/s00604-006-0704-9

Chen J., Teo K. C. Determination of cobalt and nickel in water samples by flame atomic absorption spectrometry after cloud point extraction // Anal. Chim. Acta. 2001. Vol. 434, No. 2. P. 325–330. DOI: https://doi.org/10.1016/S0003-2670(01)00849-2

Omar M. M., Mohamed G. G. Potentiometric, spectroscopic and thermal studies on the metal chelates of 1-(2-thiazolylazo)-2-naphthalenol // Spectrochim. Acta, Part A. 2005. Vol. 61, No. 5. P. 929–936. DOI: https://doi.org/10.1016/j.saa.2004.05.040

Tupys A., Kalembkiewicz J., Ostapiuk Y., Matiichuk V., Tymoshuk O., Woźnicka E. Synthesis, structural characterization and thermal studies of a novel reagent 1-[(5-benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene- 2-ol // J. Therm. Anal. Calorim. 2017. Vol. 127. P. 2233–2242. DOI: https://doi.org/10.1007/s10973-016-5784-0

Bazel Y., Tupys A., Imrich J., Šandrejová J., Tymoshuk O., Ostapiuk Y. A simple non-extractive green method for the spectrophotometric sequential injection determination of copper (II) with novel thiazolylazo dyes // RSC Adv. 2018. Vol. 8. P. 15940–15950. DOI: https://doi.org/10.1039/c8ra02039f

Tupys A., Kalembkiewicz J., Bazel Y., Zapała L., Drank M., Ostapiuk Y., Tymoshuk O., Woznicka E. 1-[(5-Benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol: X-ray structure, spectroscopic characterization, dissociation studies and application in mercury(II) detection // J. Mol. Struct. 2017. Vol. 1127. P. 722–733. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.07.119

Bazel Y., Tupys A., Ostapiuk Y., Tymoshuk O., Matiychuk V. A green cloud-point microextraction method for spectrophotometric determination of Ni(II) ions with 1-[(5-benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol // J. Mol. Liq. 2017. Vol. 242. P. 471–477. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.07.047

Tupys A., Tymoshuk O., Tupys K., Kalembkiewicz J. Improving the Determination of Cu(II) Ions with 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol using micellar solutions of triton X-100 // Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem. 2016. Iss. 57. P. 249–258.

Tymoshuk O. S., Fedyshyn O. S., Oleksiv L. V., Rydchuk P. V., Patsai I. O. A new method of control over the content of palladium in intermetallic alloys // Mater. Sci. 2019. Vol. 55, No. 3. P. 455–459. DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-019-00325-9

113. Bazeľ Y., Sidey V., Fizer M., Vojteková V., Reiffová K., Ostapiuk Y., Tymoshuk O. Palladium determination with a new dye PNBTAN: structural, UV-VIS, and DFT study // J. Mol. Struct. 2021. Vol. 1246. Art. No. 131150. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.131150

Tupys A. M., Tymoshuk O. S., Rydchuk P. V. The Application of 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol in Extraction-Photometric Analysis of the Main Soils Pollutants Content (Copper, Zinc, Cadmium and Lead) // Metods Objects Chem. Anal. 2015. Vol. 10, No. 2. P. 80–88 (in Ukrainian). DOI: http://doi.org/10.17721/moca.2015.80-88

Tupys A., Tymoshuk O., Rydchuk P. Spectrophotometric investigation of Cu(II) ions interaction with 1-(5-benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol // Chem. Chem. Technol. 2016. Vol. 10, No. 1. P. 19–26. DOI: http://doi.org/10.23939/chcht10.01.019

Patsay I., Rydchuk P., Tymoshuk O. Potentiostat for polarography with high sweep rate // Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem. 2017. Iss. 58 (1). P. 219–224 (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.6301.170

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.