СИСТЕМА CaO−Nd2O3−Mn2O3

O. Zaremba, O. Kotyk, R. Gladyshevskii

Анотація


Взаємодію компонентів у системі CaO−Nd2O3−Mn2O3 досліджено методами рентгенівського фазового та структурного аналізів полікристалічних зразків, синтезованих методом твердофазної реакції. Побудовано ізотермічний переріз діаграм стану системи за температури 1 200 °С. Підтверджено існування сполуки Ca2Nd2MnO7 (власний структурний тип, hR168, R-3, a = 11,110(2), с = 17,307(4) Å). Показано, що на перетині CaMnO3−NdMnO3 утворюється неперервний ряд твердих розчинів Ca1-xNdxMnO3 (x = 0−1) зі структурою ромбічного перовскіту GdFeO3 (oP20, Pnma), об’єм елементарної комірки в межах якого лінійно змінюється. На основі сполуки Ca2MnO4 (власний структурний тип, tI56, I41/acd) утворюється твердий розчин заміщення з граничним складом Ca1,6Nd0,4MnO4.

 

Ключові слова: система CaO−Nd2O3−Mn2O3, діаграма стану, кристалічна структура, родина перовскіту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Wagner P., Wackers G., Cardinaletti I., Manca J., Vanacken J. From colossal magnetoresistance to solar cells: An overview on 66 years of research into perovskites // Phys. Status Solidi A. 2017. Vol. 9. P. 1700394. DOI: http://doi.org/10.1002/pssa.201700394

Tilley R. J. D. Perovskites Structure-Property Relationships // John Wiley & Sons, Ltd. UK, 2016. 328 p.

Villars P., Cenzual K. (Eds.) Pearson’s Crystal Data – Crystal Structure Database for Inorganic Compounds // ASM International: Materials Park, OH, USA, Release. 2019/20.

Wiles D. B., Sakthivel A., Young R. A. Program DBWS3.2 for Rietveld Analysis of X-Ray and Neutron Powder Diffraction Patterns // Atlanta: School of Physics, Georgia Institute of Technology. 1998.

Villars P., Cenzual K., Daams J. L. C., Hulliger F., Okamoto H., Osaki K., Prince A., Iwata S. Pauling File. Inorganic Materials Database and Design System // Crystal Impact (Distributor). Germany, 2001.

Shankar U., Singh A. K. Origin of suppression of charge ordering transition in nanocrystalline Ln0.5Ca0.5MnO3 (Ln = La, Nd, Pr) ceramics // J. Phys. Chem. C. 2015. Vol. 119. P. 28620−28630. DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b08381

Wang Y. X., Bie L. J., Du Y., Lin J. H., Loong C. K., Richardson J. W. Jr., You L. P. Hexagonal perovskite-intergrowth manganates: Ln2Ca2MnO7 (Ln = La, Nd and Sm) // J. Solid State Chem. 2004. Vol. 177. P. 65−72. DOI: http://doi.org/10.1016/S0022-4596(03)00310-4

Wang Y. X., Du Y., Qin R. W., Han B., Du J., Lin J. H. Phase equilibrium of the La–Ca–Mn–O system // J. Solid State Chem. 2001. Vol. 156. P. 237−241. DOI: http://doi.org/10.1006/jssc.2000.8994
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.6301.054

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.