НОВА ФАЗА Ho3(Ag0.50–0.52Al0.50–0.48)14Agx (x = 0.67–0.77): КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ Ho3Ag7.67Al7.01 ТА Ho3Ag8.10Al6.76

O. Stelmakhovych, B. Stelmakhovych, T. Krachan, S. Černá

Анотація


Методами рентгеноструктурного та рентгеноспектрального аналізів досліджено кристалічну структуру двох сполук у межах твердого розчину фази Ho3(Ag0,50–0,52Al0,50–0,48)14Agx (x = 0,67–0,77): a = 0,91470(3), c = 0,93860(4) нм для складу Ho3Ag7,67Al7,01, a = 0,91728(3), c = 0,93302(3) нм для складу Ho3Ag8,10Al6,76. Сполуки належать до структурного типу DyAg2,4Al2,6, просторова група P63/mmc. Синтез проводили методом електродугового сплавляння шихти вихідних компонентів в атмосфері очищеного аргону з наступним гомогенізувальним відпалюванням при 870 К протягом 500 год. у вакуумованих кварцових ампулах. Рентгенофазовий та рентгеноструктурний аналізи проводили за рентгенограмами порошку, отриманими на автоматичному дифрактометрі ДРОН-3М (Cu Kα випромінювання, Ni β фільтр, режим крокової реєстрації інтенсивностей дифракційної картини, Dq = 0,05 град, час сканування – 20 с в кожній точці). Кількісний склад досліджених зразків додатково підтверджено методом локального рентгеноспектрального аналізу (електронний мікроскоп РЕММА 102-02, як стандарт використали бінарні сполуки HoAg і HoAl2). Результати рентгенофазового і рентгеноспектрального аналізу задовільно корелюють. Поміри магнітних властивостей та температурної теплоємкості проводили на магнетометрі Quantum Design PPMS.

Кристалічна структура досліджених сполук є близькоспорідненою до структурних типів EuMg5 і Sc3Ni11Si4 і характеризується частковим заповненям кристалографічних позицій 2a (0 0 0), 2b (0 0 1/4) і 4e (0 0 z) атомами аргентуму, які заповнюють тригонально- та тетрагонально-призматичні пустоти, розташовані вздовж каналу 0Z.

Дослідження магнітних властивостей вказують про парамагнітний характер обох сполук у дослідженій області температур з ефективними магнітними моментами µeff = 10,8 µB/Ho (для Ho3Ag7.67Al7.01) і µeff = 10.8 µB/Ho (для Ho3Ag8.10Al6.76), близькими до теоретичного значення 10.61 µB/Ho.

 

Ключові слова: Кристалічна структура, область гомогенності, часткове заповнення, координаційний многогранник, магнітні властивості.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Stelmakhovych B., Zhak O. The Ho–Ag–Al system. // XIII scientific conference “Lviv chemical readings–2011”, H73.

Krachan T., Mašková S., Stelmakhovych O, Stelmakhovych B. Crystal structure and magnetic properties of the Ho6Ag15.32Al14.01 and Ho6Ag16.18Al13.36 compounds // Coll. Abstr. of XIII Іntern. Сonf. on Сrystal Сhemistry of Іntermetallic Сompounds. Lviv (Ukraine). September 25–29. 201. P. 80.

Stelmakhovych B., Kuzma Yu. New DyAg2.4Al2.6 compound and its crystal structure // Kristallografiya. 1992. No. 37. P. 1334–1337. http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=4640405

Denysyuk O., Stelmakhovych B., Kuzma Yu. Crystal structure of new compounds Ln(Ag0.5Al0.5)5 (Ln–Y, La–Lu) // Izvestiya RAN Metally. 1993. No. 5. P. 213–215.

Stelmakhovych B. M., Gumenyuk T. M., Kuzma, Yu. B. Ternary compounds in the Y–Ag–Al system and their crystal structures // J. of Alloys and Compounds. 2000. No. 298. P. 164–168. DOI: https://doi.org/10.1016/S0925-8388(99)00634-9.

Kuzma Yu., Zhak О., Sarapina О. X-Ray investigation of the Nd–Ag–Al system // Izvestiya RAN Metally. 1997. № 2. P. 166–172.

Stelmakhovych B., Zhak O., Bilas N., Kuzma Yu. The Gd–Ag–Al system // J. of Alloys and Compounds. 2004. Vol. 363. P. 243–248. DOI: https://doi.org/10.1016/S0925-8388(03)00480-8.

Gumeniuk R. V., Stel’makhovych B. M., Kuz’ma Yu. B. The Tb–Ag–Al system // J. of Alloys and Compounds. 2001. Vol. 321. P. 132–137. DOI: https://doi.org/10.1016/S0925-8388(01)01011-8.

Zhak O. V., Stelmakhovych B. M., Kuzma Yu. B. The Sm-Ag-Al system // J. of Alloys and Compounds. 1996. Vol. 237. P. 144-149.

DOI: https://doi.org/10.1016/0925-8388(95)02070-5.

Stelmakhovych B., Kuzma Yu. Phase equilibria diagram of the Dy–Ag–Al system at 870 К // Dop. AN Ukrainy. 1994. No. 3. P. 86-89.

Gumenyuk T. M., Kuz’ma Yu. B., Stel’makhovych B. M. The Y–Ag–Al system. // J. of Alloys and Compounds. 2000. Vol. 299. P. 213–216. DOI: https://doi.org/10.1016/S0925-8388(99)00790-2.

Stelmakhovych B., Kuzma Yu. New compounds with Th2Ni17-type structure in the rera erth metal-silver-aluminium systems // Dop. AN Ukrainy. 1991. No. 7. P. 135–137.

Tyvanchuk Yu., Stelmakhovych B., Krachan T., Baran S., Szytuła A. Crystal structure and magnetic properties of the Gd8Ag19.5Al45.2 and Ho8Ag21.2Al43.3 compounds // J. Phase Transitions (GPHT). 2019. Vol. 92. No. 12. P. 1127-1135. DOI: https://doi.org/10.1080/01411594.2019.1670828.

Akselrud L., Grin. Yu. WinCSD: software package for crystallographic calculations (Version 4) // J. Appl. Crystallogr. 2014. Vol. 47. P. 803–805. DOI: https://doi.org/10.1107/S1600576714001058.

Mühlprfordt W. Die Kristallstruktur von Mg5Eu // Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie. 1970. № 374. P. 174–185. https://doi.org/10.1002/zaac.19703740206

Mühlprfordt W. (Eu3Mg14)Mgx 1.7≥x≥1. Eine intermetallische Phase mit Kanalstruktur // Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie. 1997. No. 623. P. 985–989. https://doi.org/10.1002/zaac.199762301154.

Kotur B., Sikirica M., Bodak O., Gladyshevskii E. New compound Sc3Ni11Si4 and its crystal structure // Kristallografiya 1983. № 28P. 658-661.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.6201.069

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.