КОРОЗІЙНА ТРИВКІСТЬ АМОРФНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ
ANiRe В 0,3 % РОЗЧИНІ НАТРІЙ ХЛОРИДУ

Kh. Khrushchyk, M. Lopachak, L. Boichyshyn

Анотація


Методом диференціальної скануючої калориметрії (ДСК) визначено температури фазових переходів аморфних металевих сплавів (АМС) системи Al–Ni–Y(Dy). Досліджено процеси формування ПЕШ на межі АМС/водний розчин           0,3 % NaCl та вплив вмісту Y та/або Dy на корозійну тривкість досліджуваних зразків. Визначено електрохімічні характеристики корозії АМС до та після відпалу в діапазоні сканування потенціалу ±50 мВ у 0,3 % розчині NaCl. Показано, що часткова заміна Y на Dy в АМС приводить до підвищення корозійної тривкості, зменшення кількості іонів металу в приелектродному шарі, про що свідчать найнижчі значення густини струмів корозії, які становлять 9,9·10-13 А/см2, відповідно, і значення швидкості корозії, які становлять 1,4·10-8 мм/рік. Унаслідок відпалу за температури нанокристалізації відбувається зсув значень потенціалу корозії в анодний бік, що є термодинамічною стабільністю поверхні до окиснення завдяки утвореним внаслідок відпалу оксидно-гідроксидним шарам. Відпал за температури нанокристалізації (Т1) приводить до стабілізації Ек для всіх досліджуваних сплавів, відповідно, icorr набуває значень 10-8–10-10 А/см2. Опір поляризації для наноструктурованих зразків Al87Dy5Ni8 є найвищим, тому що на межі електрод/розчин переважають анодні процеси, які є причиною утворення щільних оксидних шарів. Відпал при Т2 і Т3 приводить  до того, що в аморфній матриці до утворення інтерметалічних сполук зумовлює зсув потенціалу корозії в катодний бік і відбувається ріст струмів корозії, відповідно, опір на межі електрод/розчин різко падає.

 

Ключові слова: аморфні металеві сплави, рідкісноземельні метали, термічний відпал, пасиваційні шари, корозійна тривкість.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bednarska L., Mudry S., Kovbuz M., Кotur B., Hertsyk O., Haneczok G., Karolus M. Nanocrystallization and structure of Fe78.5Ni1.0Mo0.5Si6.0B14.0 amorphous alloy // J. Non-Cryst. Sol. 2008. Vol. 354, No. 35–39. P.4359–4362. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2008.06.051

Bednarska L., Kubisztal J., Budniok A., Kovbuz M., Hertsyk O., Mika T., Kotur B. Influence of Gd, Dy and Fe doping on electrochemical properties of Al87Y5Ni8 amorphous metallic alloy // J. of Physics: Conference Series. 2011. Vol. 289. P. 012019. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/289/1/012019

Yatsyshyn M.M., Hersyk O. M. Corrosion of metals: laboratory for students of chemical department. 2006. “Ivan Franko” Publishing Center. P. 134.

Zhang L. M., Zhang S. D., Ma A. L., Hu H. X., J. Q. Wang J. Q. Influence of sealing treatment on the corrosion behavior of HVAF sprayed Al-based amorphous/ nanocrystalline coating // Surf. Coat. Technol. 2018. Vol. 353. P. 263–273. DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.08.086

Minghao G., Weiyan Lu, Baijun Y., Suode Zh., Jianqiang W. High corrosion and wear resistance of Al-based amorphous metallic coating synthesized by HVAF spraying // J. Alloys Compd. 2018. Vol. 735. P. 1363–1373. DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.08.086

Zhang L. M., Zhang S. D., Ma A. L.,Hu H. X., Wang J. Q. Thermally induced structure evolution on the corrosion behavior of Al–Ni–Y amorphous alloys // Corr. Sci. 2018. Vol. 144. P. 172–183. DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2018.08.046

Wang Z., Scudino S., Prashanth K., J. Eckert. Corrosion properties of high-strength nanocrystalline Al84Ni7Gd6Co3 alloy produced by hot-pressing of metallic glass // J. Alloys Compd. 2017. Vol. 707. P. 63–67. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.11.212

Yasakau K. A., Zheludkevich M. L., Ferreira M. G. S. Role of intermetallics in corrosion of aluminum alloys. Smart corrosion protection //Intermetallic Matrix Composites. 2018. P. 425–462. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-85709-346-2.00015-7

Mika T., Karolus M., Haneczok G., Bednarska L., Kotur B. Influence of Gd and Fe on crystallization of Al87Y5Ni8 amorphous alloy // J. of Non-Crystalline Solids. Vol. 354, 2008. Iss. 27. P. 3099–3106. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2008.01.020
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.6002.441

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.