СИНТЕЗ КОМПОЗИТA ПОЛІАНІЛІН–ФЕРИЦІАНІД ТА ВИВЧЕННЯ ЙОГО АДСОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

B. Ostapovych, M. Dmytrash

Анотація


Методом окиснювальної поліконденсації аніліну під дією перокси-дисульфату амонію (NH4)2S2O8 в кислому середовищі (анілін + HCl) синтезовано зразки поліаніліну а також його композита з іоном фериціаніду, який одержували за наявності у вихідній реакційній суміші доданків H3[Fe(CN)6]. 

Згідно з даними ІЧ-спектроскопії, будова композита відповідає структурі емеральдинової солі поліаніліну, наявність смуги поглинання при 1 140 см-1 відповідає коливанням групи атомів –N=Q–N+–B–, що характерно для поляронного стану фрагментів поліанілінового ланцюга. Пік при 1 450 см-1 відповідає деформаційним коливанням –N=Q=N– груп поліаніліну, а смуга поглинання з піком при 1 600 см-1 належить до деформаційних коливань груп N–H. Синтезований композит містить як неорганічний комплекс, так й органічний компонент.

Проведено дослідження адсорбції CuSO4 із водних розчинів на поверхні композита поліанілін-фериціанід при T = 20 ºС. Для вимірювання адсорбції застосовували метод визначення оптичної густини розчину над адсорбентом. Показано, що композит поліаніліну {ПАн + H3[Fe(CN)6]} є кращим адсорбентом для іона важкого металу Cu2+, аніж сам поліанілін, величина адсорбції CuSO4 на композиті поліанілін-фериціанід становить 0,007 моль/грам адсорбента.

 

Ключові слова: поліанілін, композит, адсорбція Cu2+.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bushra R., Shahadat M., Ahmad A. et al. Synthesis, characterization, antimicrobial activity and applications of polyaniline Ti(IV) arsenophosphate adsorbent for the analysis of organic and inorganic pollutants // J. Hazard. Meter. 2014. Vol. 264. P. 481–489. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.09.044

Bhaumik M., Maity A., Spinivasu V. et al. Enhanced removal of Cr (VI) from aqueous solution using polypyrrole/Fe3O4 magnetic nanocomposite // J. Hazard. Meter. 2011. Vol. 190. P. 381–390. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.03.062

Li R., Liu L., Yang F. Removal of aqueous Hg (II) and Cr (VI) using phytic acid doped polyaniline/cellulose acetate comprosite membrane // J. Hazard. Meter. 2014. Vol. 280. P. 20–30. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.07.052

Eisazadeh A., Eisazadeh H., Kassim K.A. Removal of Pb(II) using polyaniline composites and iron oxide coated natural sand and clay from aqueous solution // Synth. Met. 2013. Vol. 171. P. 56– 61. DOI: https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2013.03.014

Chávez-Guajardo A. E., Medina-Llamas J .C., Maqueira L. et al. Efficient removal of Cr (VI) and Cu (II) ions from aqueous media by use of polypyrrole/maghemite and polyaniline/maghemite magnetic nanocomposites // Chem. Eng. J. 2015. Vol. 281. P. 826–836. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.07.008

Al-Rashdi B. A. M., Johnson D. J., Hilal N. Removal of heavy metal ions by nanofiltration // Desalination. 2013. Vol. 315. P. 2–17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.desal.2012.05.022

Varama K., Lehto J. Removal of metals and anions from drinking water by ion exchange // Desalination. 2003. Vol. 155. P. 157–170. DOI: https://doi.org/10.1016/S0011-9164(03)00293-5

Zhang H., Zhao X., Wei J., Li F. Sorption behavior of cesium from aqueous solution on magnetic hexacyanoferrate materials // Nucl. Eng. Des. 2014. Vol. 275. P. 322–338. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2014.05.006

Coşkun R., Soykan C., Saçak M. Removal of some heavy metal ions from aqueous solution by adsorption using poly(ethylene terephthalate)-g-itaconic acid/acrylamide fiber // React. Funct. Polym. 2006. Vol. 66 (6). P. 599–608. DOI: https://doi.org/10.1021/ie801449k

Xia Y., Li T., Chen J., Cai C. Polyaniline (skin)/polyamide 6 (core) composite fiber: Preparation, characterization and application as a dye adsorbent // Synth. Met. 2013. Vol. 175. P. 163–169. DOI: https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2013.05.012

Erdem E., Karapinar N., Donat R. The removal of heavy metal cations by natural zeolites / // J. Colloid Interface Sci. 2004. Vol. 280 (2). P. 309–314. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2004.08.028

Pellera F. M, Giannis A., Kalderis D. et al. Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solutions on biochars prepared from agricultural by-products // J. Environ. Manag. 2012. Vol. 96. P. 35–42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.10.010

Rafiqi F. A., Majid K. Synthesis, characterization, luminescence properties and thermal studies of polyaniline and polythiophene composites with rare earth terbium(III) complex // Synthetic Metals. 2015. Vol. 202. P. 147–156. DOI: https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2015.01.032

Reda S. M., Al-Ghanan S. M. Synthesis and Electrical Properties of Polyaniline Composite with Silver Nanoparticles // Adv. Mater. Phys. Chem. 2012. Vol. 2. P. 75–81. DOI: https://doi.org/10.4236/ampc.2012.22013

Rather M. S., Majid K., Wanchoo R. K., Singla M. L. Nanocomposite of Polyaniline with the photoadduct of potassium hexacyanoferrate and pyridine ligand: structural, electrical, mechanical and thermal study// Synth. Met. 2013. 179. P. 60–66. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2013.07.010

Samani M. R., Borghei S. M., Olad A., Chaichi M. J. Removal of chromium from aqueous solution using polyaniline–poly ethylene glycol composite // J. Hazard. Mater. 2010. Vol. 184 (1–3). P. 248–254. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhaz- mat.2010.08.029
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.6002.387

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.