КУПРОКАТАЛІТИЧНЕ ГІДРОКСИАРИЛСУЛЬФОНІЛЮВАННЯ 2-МЕТИЛПРОПЕНУ СОЛЯМИ АРЕНДІАЗОНІЮ ТА ОКСИДОМ СІРКИ(IV)

E. Bila

Анотація


Розроблено одностадійний метод синтезу 1-арилсульфоніл-2-феніл-2-пропанолів гідроксиарилсульфонілюванням a-метилстирену солями арендіазонію. Сполуки отримали з високими виходами, метод є конкурентним стосовно інших методів одержання подібних структур. Взаємодію a-метилстирену з тетрафлуороборатами арендіазонію проводили за наявності хлориду купруму(II) та оксиду сульфуру(IV) у різних розчинниках. Визначено, що основним продуктом реакції в ацетонітрилі є 3-тозил-2-фенілпропен 4. Під час проведення реакції у водному (95 %-ному) ацетоні, крім продукту 4, виділили продукт гідроксиарилсульфонілювання 5. На прикладі використання толілдіазоній тетрафлуороборату знайдено оптимальні умови проведення реакції. З’ясовано, що оптимальним розчинником для утворення продуктів гідроксиарилсульфонілювання 5 є середовище вода–оцтова кислота (1:1). Запропоновано SET механізм реакції. Реакція відбувається через утворення проміжного іон-радикала алкену, стабільність якого залежить від природи замісника біля подвійного зв’язку. Для арилалкенів можливе утворення проміжного циклічного карбокатіону, шляхи перетворення якого залежать від природи розчинника. Наведено дані ЯМР1Н та ЯМР13С для одержаних 1-арилсульфоніл-2-феніл-2-пропанолів.

 

Ключові слова: арилсульфони, арилсульфонілювання, 2-фенілпропен, солі діазонію, купрокаталіз, SET механізм.


Повний текст:

PDF

Посилання


Jiang X. Sulfur atom transfer (SAT) reaction // Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 2017. Vol. 192, No. 2. P. 169–171. DOI: https://doi.org/10.1080/10426507.2017.1250762

Otocka S., Kwiatkowska M., Madalińska L., Kiełbasiński P. Chiral Organosulfur Ligands/Catalysts with a Stereogenic Sulfur Atom: Applications in Asymmetric Synthesis // Chem. Rev. 2017. Vol. 117. P. 4147–4181. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00517

Wang Y., Jiang W., Huo C. One-Pot Synthesis of β Hydroxysulfones and Its Application in the Preparation of Anticancer Drug Bicalutamide // J. Org. Chem. 2017. Vol. 82. P. 10628−10634. DOI: https://doi.org 10.1021/acs.joc.7b01371

Choudhuri K., Achar T. K., Mal P. Iodine-Triggered Aerobic Oxysulfonylation of Styrenes // Adv. Synth. Catal. 2017. Vol. 359, No. 20. P. 3566–3576. DOI: https://doi.org/10.1002/adsc.201700772

Taniguchi T., Idota A., Ishibashi H. Iron-catalyzed sulfonyl radical formations from sulfonylhydrazides and oxidative addition to alkenes // Org. Biomol. Chem. 2011. Vol. 9, No. 9. P. 3151–3153. DOI: https://doi.org/10.1039/c0ob01119c

Zhang D., Cheng T., Zhao Q., Xu J., Liu G. Highly Enantioselective One-Pot Synthesis of Chiral β-Hydroxy Sulfones via Asymmetric Transfer Hydrogenation in an Aqueous Medium // Org. Lett. 2014. Vol. 16. P. 5764–5767. DOI: https://doi.org/10.1021/ol502832a

Taniguchi N. Aerobic Nickel-Catalyzed Hydroxysulfonylation of Alkenes Using Sodium Sulfinates // J. Org. Chem. 2015. Vol. 80, No. 15. P. 7797–7802. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.joc.5b01176

Pagire S. K., Paria S., Reiser O. Synthesis of β-hydroxysulfones from sulfonyl chlorides and alkenes utilizing visible light photocatalytic sequences // Org. Lett. 2016. Vol. 18. P. 2106–2109. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.orglett.6b00734

Xi C., Lai C., Chen C., Wang R. Acid-Promoted Reaction of Sulfonyl Chlorides with Alkenes: New Approach to the Regioselective Synthesis of b-Hydroxyl Sulfone Derivatives // Synlett. 2004. No. 9. P. 1595–1597. DOI: https://doi.org/10.1055/s-2004-829090

Lu Q., Zhang J., Wei F., Qi Y., Wang H., Liu Z., Lei A. Aerobic Oxysulfonylation of Alkenes Leading to Secondary and Tertiary b-Hydroxysulfones // Angew. Chem. Int. Ed. 2013. Vol. 125. P. 7297–7300. DOI: https://doi.org/10.1002/anie.201301634

Son S., Shyam P. K., Park H., Jeong I., Jang H. Y. Complementary Strategy for Regioselective Synthesis of Diverse β-Hydroxysulfones from Thiosulfonates // Eur. J. Org. Chem. 2018. Vol. 25. P. 3365–3371. DOI: https://doi.org/org/10.1080/10426507.2016.1250762

Bilaya E. E., Obushak N. D., Ganushchak N. I., Buchinskii A.N. On the interaction of 1,1-Diphenylethylene with Arenediazonium Chlorides and SO2 // Russ. J. Org. Chem. 1996. Vol. 32, No. 10. P. 15281530 (in Russian).

Bilaya E. E., Obushak N. D., Ganushchak N. I. Features of arylsulfonylation of 2-phenylpropene // Russ. J. Org. Chem. 1999. Vol. 35, No. 4. P.655656 (in Russian).

Terent’ev A. O., Mulina O. M., Pirgach D. A., Demchuk D. V., Syroeshkin M. A., Nikishin G. I. Copper(i)-mediated synthesis of β-hydroxysulfones from styrenes and sulfonylhydrazides: an electrochemical mechanistic study // RSC Advances. 2016. Vol. 6(96). P. 93476–93485. DOI: https://doi.org/10.1039/c6ra19190h

Heinrich M. R., Blank O., Wetzel A. Oxidative and Reductive Carbodiazenylation of Nonactivated Olefins // J. Org. Chem. 2007. Vol. 72(2). P. 476–484. DOI: https://doi.org/10.1021/jo061919p

Bila E. E., Obushak M. D., Ganushchak M. I. Reaction of α- and β-Halogenostyrenes with Arenediazonium Tetrafluoroborates and Potassium Thiocyanate // Polish J. Chem. 2000. Vol. 74, No. 11. P.1567–1573.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.6002.309

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.