АРИЛСУЛЬФОНІЛЮВАННЯ ФЕНІЛАЦЕТИЛЕНУ. СИНТЕЗ a-ХЛОРСТИРИЛАРИЛСУЛЬФОНІВ

E. Bila, M. Rohovyk

Анотація


Описано одностадійний метод одержання a-хлорстириларилсульфонів взаємодією фенілацетилену з хлоридами арендіазонію та оксидом сульфуру(IV) в умовах купрокаталізу. Досліджено вплив природи реакційного середовища на перебіг реакції. З’ясовано, що в присутності хлориду купруму(II) у водно-ацетоновому середовищі реакція відбувається стереоселективно як транс-приєднання арилсульфонільної групи та атома хлору до потрійного зв’язку. Наведено дані ЯМР1Н для одержаних Е-a-хлорстириларилсульфонів. Подано ймовірну схему перебігу реакції, яка включає утворення каталітичної редокс-системи Cu+DCu2+. Під дією каталізатора утворюється катіон-радикал фенілацетилену, взаємодія якого з арилсульфонільним радикалом, генерованим у каталітичній реакції арендіазоній-катіона з SO2, веде до утворення арилсульфовінільного катіона. Для останнього можлива стабілізація через комплексоутворення з каталізатором. У комплексі фіксується конфігурація етиленового фрагмента, що веде до тилової атаки хлорид-іона, що і забезпечує високу стереоселективність реакції арилсульфонілювання фенілацетилену солями арендіазонію й SO2 та утворення Е-a-хлорстирилсульфонів.

 

Ключові слова: хлорстириларилсульфони, арилсульфонілювання, солі арендіазонію, фенілацетилен, купрокаталіз.


Повний текст:

PDF

Посилання


Xiang Y. Kuang Y., Wu J. Generation of -Halovinylsulfones through a Multicomponent Reaction with Insertion of Sulfur Dioxide // Chem. Eur. J. 2017. Vol. 23. P. 6996–6999. DOI: https://doi.org/10.1002/chem.201701465

Emmett E. J., Willis M. C. The Development and Application of Sulfur Dioxide Surrogates in Synthetic Organic Chemistry // Asian Journal of Organic Chemistry. 2015. Vol. 4, No. 7. P. 602–611. DOI: https://doi.org/10.1002/ajoc.201500103

Li S., Li X., Yang F., Wu Y. Copper-catalyzed direct decarboxylative hydrosulfonylation of aryl propiolic acids with sulfonylhydrazides leading to vinylsulfones // Org. Chem. Frontiers. 2015. Vol. 2, No. 9. P. 1076–1079. DOI: https://doi.org/10.1039/c5qo00212e

Taniguchi N. Aerobic copper-catalyzed synthesis of (E)-alkenyl sulfones and (E)-β-halo-alkenyl sulfones via addition of sodium sulfinates to alkynes // Tetrahedron. 2014. Vol. 70, No. 11. P. 1984–1990. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tet.2014.01.071

Kadari L., Palakodety R. K., Yallapragada L. P. Iodine-Catalyzed Facile Approach to Sulfones Employing TosMIC as a Sulfonylating Agent // Org. Letters. 2017. Vol. 19, No. 10. P. 2580–2583. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.orglett.7b00896

Weia W., Wena J., Yanga D., Jinga H., Youa J., Wang H. Direct difunctionalization of alkynes with sulfinic acids and molecular iodine: a simple and convenient approach to (E)-β-iodovinyl sulfones // RSC Advances. 2015. Vol. 5. P. 4416–4419. DOI: https://doi.org/10.1039/C4RA13998D

Truce W. E., Wolf G. C. Adducts of sulfonyl iodides with acetylenes // J. Org. Chem. 1971. Vol. 36, N. 13. P. 1727–1732. DOI: https://doi.org/10.1021/jo00812a001

Amiel Y. Additions sulfonyl chlorides to acetylenes // Tetrahedron Lett. 1971. No. 8. P. 661–663.

Amiel Y. The thermal and the copper-catalyzed addition of sulfonyl bromides to phenylacetylene // J. Org. Chem. 1974. Vol. 39, No. 26. P. 3867–3870. DOI: https://doi.org/10.1021/jo00940a014

Amiel Y. Addition of sulfonyl chlorides to acetylenes. II. Stereoselective control in the syntheses of beta-chlorovinyl sulfones // J. Org. Chem. 1971. Vol. 36, No. 24. P. 3697–3702. DOI: https://doi.org/10.1021/jo00823a008

Zeng X., Ilies L., Nakamura. E. Iron-Catalyzed Regio- and Stereoselective Chlorosulfonylation of Terminal Alkynes with Aromatic Sulfonyl Chlorides // Org. Letters, 2012. Vol. 14. No. 3. P. 954–956. DOI: https://doi.org/10.1021/ol203446t

Obushak N. D., Lyakhovich M. B., Bilaya E. E. Arenediazonium Tetrachlorocuprates(II). Modified Versions of the Meerwein and Sandmeyer // Russ. J. Org. Chem. 2002. Vol. 38, No. 1. P. 38–46. DOI: https://doi.org/10.1023/a:1015394423091

Obushak N. D., Bila E. E., Ganushchak N. I. Interaction of - and -halogen-styrenes with aryldiazonium chlorides and sulfur dioxide. Synthesis of substituted styrylsulfones // Russ. J. Org. Chem. 1991. Vol. 27, No. 11. P. 23722376.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.6002.275

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.