СПІВПРАЦЯ СЕРГІЯ ЄФРЕМОВА
З КНИГОЗНАВЧИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ
(20-ті роки ХХ ст.)

Halyna KOVALCHUK

Анотація


Стаття присвячена книгознавчій діяльності видатного вітчизняного
літературознавця, академіка, віце-президента Академії наук України в
1920-х рр. Сергія Олександровича Єфремова (1876–1939), насамперед
його історико-книгознавчим розвідкам стосовно українського книгови-
дання кінця ХІХ – початку ХХ ст., а також його співпраці з Українським
науковим інститутом книгознавства (УНІК) та Українським бібліоло-
гічним товариством (УБТ).
Ключові слова: Сергій Єфремов, Український науковий інститут кни-
гознавства, Українське бібліологічне товариство, “Бібліологічні вісті”,
видавництво “Вік”, історія українського книговидання.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.