ОСОБОВІ ЗІБРАННЯ У ФОНДАХ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ
БІБЛІОТЕК ЛЬВОВА (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Natalia KUNANETS

Анотація


Коротко проаналізовано кількісний склад та історію формування особо-
вих книгозбірок у фондах бібліотек Ставропігійського Інституту, Народ-
ного Дому, Наукового товариства ім. Шевченка, Національного музею у
Львові та ін. Змістове наповнення цих зібрань визначалося їх власниками,
їхніми індивідуальними фаховими чи збиральницькими зацікавленнями,
відображало нахили, естетичні смаки, суспільно-політичні переконання
фондоутворювачів. Колекції та зібрання відбивають специфіку діяльності
фондоутворювачів та свідчать про науковий характер фондів бібліотек,
у яких вони зберігалися.
Ключові слова: бібліотеки Львова, історія бібліотек, приватні бібліо-
теки.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.