СУСПІЛЬНИЙ КОНФЛІКТ У ЛЬВОВІ 1576–1578 рр.:
СКАРГИ МІЩАН І РІШЕННЯ КОРОЛЯ СТЕФАНА БАТОРІЯ

Olga GUL

Анотація


У статті наведено головні причини і передумови, що викликали кон-
фліктну ситуацію у Львові в 1576–1578 рр. Проаналізовано документи,
які висвітлюють скарги представників міського поспільства на тогочасну
міську владу і вимоги до неї. На основі Мальборкського декрету короля
Стефана Баторія охарактеризовано наслідки суспільного конфлікту, окрес-
лено найважливіші зміни в системі міського управління Львова.
Ключові слова: Львів, суспільний конфлікт, королівський привілей,
Мальборкський декрет 1577 р., Стефан Баторій, міська рада, поспільство,
Quadragintavirat.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.