ЮЛІАН НАСАЛЬСЬКИЙ – РЕДАКТОР І ВИДАВЕЦЬ
“БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ РУСКОИ МОЛОДЕЖИ”

Ivanna KARPYN

Анотація


Розглянуто історію видання, мету та зміст видавничої серії Ю. На-
сальського “Бібліотека для рускои молодежи”, яка виходила у 1894–1914
і 1920 рр. Подано бібліографічний опис всіх видань цієї серії, які збері-
гаються у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка.
Ключові слова: Ю. Насальський, історія українського книговидання,
видання для юнацтва.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.