ВОРЕННЯ МУЗЕЮ ІВАНА ФЕДОРОВА У ЛЬВОВІ (1948–1949 рр.)

Olha KOLOSOVSKA

Анотація


У науковий обіг впроваджуються архівні документи, що роз-
кривають перипетії творення у Львові Музею книги та Музею
Івана Федорова у 1940-х рр. У статті висвітлено напрями дослі-
дження початкового етапу книгодрукування в Україні загалом та
книжкової спадщини Івана Федорова зокрема. Виокремлено вне-
сок А. Генсьорського в організацію Музею Івана Федорова та по-
пуляризацію книжкових пам’яток.
Ключові слова: бібліотека, музей, книгодрукування, стародрук,
книжкова колекція, книжкова пам’ятка.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.