НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА
ІННОВАЦІЇ (з досвіду роботи науково-методичного відділу бібліотеки
КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет”)

Olena LEBEDIUK

Анотація


Розглянуто питання науково-методичного забезпечення бібліотеки
вищого навчального закладу, функції та значення науково-методичної
діяльності; поінформовано про досвід роботи науково-методичного від-
ділу бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ “Криво-
різький національний університет”.
Ключові слова: бібліотека вищого навчального закладу, науково-
методична діяльність бібліотеки ВНЗ, підвищення кваліфікації працівни-
ків бібліотек.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.