ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ПАРТІЙНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР 1970-х – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1980-х рр.
(на матеріалах західних областей)

Yuliia SHELEP

Анотація


Подано характеристику різних груп джерел, які інформують про
повсякденне життя партійно-радянської номенклатури в УРСР у 1970-х –
1980-х рр. Визначено основні групи джерел досліджуваної проблеми:
матеріали Державного архіву Львівської області, інтерв’ю, спогади, пре-
са та твори художньої літератури. У дослідженні самостійною групою
джерел виступають твори художньої літератури, а матеріали опитувань
уможливлюють комплексне конструювання образу партійного працівни-
ка в суспільстві. Залучення такого широкого спектру джерел дозволило
всебічно розглянути життя партійного працівника, створити об’єктивну
картину формування та функціонування партійного керівництва УРСР.
Ключові слова: партійно-державна номенклатура, Комуністична партія
України (частина Комуністичної партії Радянського Союзу), УРСР, істо-
ричні джерела, усна історія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.