Інформація про автора

Chapko, R.

 • № 25 (2017): Випуск 25 - Статті

  ПРО МЕТОД ТЕПЛОВИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ДЛЯ НАБЛИЖЕНОГО
  РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПАРАБОЛІЧНОЇ ЗАДАЧІ КОШІ


  Анотація  PDF
 • № 23 (2015): Випуск 23 - Статті

  ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ
  ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА В ТРИВИМІРНИХ ДВОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЯХ


  Анотація  PDF
 • № 21 (2014): Випуск 21 - Статті

  ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МІШАНОЇ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ-НЕЙМАНА
  ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА У ВИПАДКУ ТОРОЇДАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ


  Анотація  PDF
 • № 19 (2013): Випуск 19 - Статті

  ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НЕСТАЦІОНАРНОЇ
  ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В ТРИВИМІРНИХ НЕОБМЕЖЕНИХ ОБЛАСТЯХ


  Анотація  PDF
 • № 18 (2012): Випуск 18 - Статті

  ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОДНІЄЇ ПРЯМОЇ ЗАДАЧІ ЕІТ
  МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ


  Анотація  PDF